•  

Zateplenie

Naša firma Vám ponúka komplexne služby pri zateplovaní rodinných domov. Od výberu kvalitného materiálnu cez profesionálny prístup, až po kvalifikovaných pracovníkov. Pre nás je najdôležitejšia vaša spokojnosť s kvalitne vykonanou prácou. Každý nový zákazník nám totiž vytvára nové referencie a preto je pre nás dôležité, aby ohlasy na nami vykonanú prácu boli pozitívne.     

Prečo zatepľovať?

V každej priemernej domácnosti sa takmer dve tretiny všetkej energie spotrebuje na vykurovanie. Cez steny domov a bytov uniká tretina tepla a spolu so stratou tepla, ktoré uniká cez nekvalitné okná, tvorí celkový únik takmer polovicu. Takže ak hneď pri zateplení skombinujete zatepľovanie obvodových stien s výmenou okien alebo ich úpravou, môžete dosiahnuť výrazné zníženie spotreby energie, čo vedie predovšetkým k finančnej úspore.

Aké výhody ponúka pri zateplovacích prácach naša firma?

Kvalita odvedenej práce je úzko spojená s viacerými faktormi. Od vyškolených pracovníkov s dlhoročnou praxou v obore, použitím len kvalitných materiálov až po druh použitého náradia.

Okrem finančnej a energetickej úspore má však zateplenie aj množstvo ďalších výhod:

  • odstránenie plesní v chladných kútoch
  • odstránenie zatekania pri oknách, strešných plášťoch, obvodových múroch
  • ochrana výstuže v stykoch pred koróziou pri betónových konštrukciách
  • zvýšenie tepelnej stability budov voči kolísaniu vonkajšej teploty

Ako to funguje?

V dnešnej dobe prinesú náklady do zateplenia budov okrem úspory za energie aj návratnosť celej investície. Priemerná ročná návratnosť je od 20 do 30 percent, v časom rozmedzí je to približne 5 rokov. Nielen že sa Vám investície vrátia ale samotná izolácia pôsobí po celý čas životnosti stavby, a trvale tak znižuje spotrebu energie.

Zateplením strechy sa ušetrí od 10 do 70 % energie, vhodnou izoláciou podláh sa straty energie znížia až o polovicu a dodatočným zateplením obvodových stien z vonkajšej strany objektu môžu znížiť spotrebu energie o 15 – 30 %.

Ako zvoliť najlepší spôsob zateplenia?

V rámci prírodných podmienok na Slovensku asi najviac vyhovujú dva spôsoby zatepľovacieho systému. Prvým sú polystyrénové platne alebo platne z minerálnej vlny. Oba sa pripevňujú na fasádu lepením a rozpernými hmoždinkami. Čo sa týka povrchovej úpravy, tá pozostáva z vrstvy vystužovacej omietky a v neposlednom rade z tenkovrstvej omietky. Keďže je to pomerne náročná investícia a mala by slúžiť mnohé roky, je najvýhodnejšie ponechať zateplenie na odbornú firmu, ktorá má potrebné skúsenosti.