Stavebné práce, rekonštrukcie, prenájom lešenia, hlinené omietky, zateplenie.

Chodnik v obci

Rekonštrukcia chodníka v obci Malý Lipník
  • Vybagrovanie starého chodníka a vývoz suti na skládku
  • Položenie cestných obrubníkov a obetónovanie
  • Násyp drti do chodníka a zvalcovanie
  • Násyp drti pod dlažbu
  • Položenie dlažby a orezanie

Copyright © 2010 - 2015 Tatrarek.sk, všetky práva vyhradené. | Peknastranka.sk - Tvorba web stránok a internetových obchodov.