Stavebné práce, rekonštrukcie, prenájom lešenia, hlinené omietky, zateplenie.

Stavebné sporenie - Výhody a použitie

Stavebné sporenie - Výhody a použitie
Štátna prémia:

Stavebné sporenie je veľmi výhodné sporenie, ktoré podporuje štát ročnou štátnou prémiou. Jej výška je v súčastnosti 12,5% z ročných vkladov, maximálne 66,39€. Na získanie maximálnej výšky štátnej prémie je potrebné vložiť v roku 2010 vklady vo výške 531,05€. Štátna prémia pripísaná na účet stavebneho sporenia nepodlieha dani z príjmov.

Úroky

Okrem štátnej prémie získavajú klienti ku svojim vkladom a štátnej prémii každý tok aj uroky. Ich výška môže byť až 2% ročne.

Rendita

Stavebné sporenie dokáže po 6 rokoch sporenie a pri optimalnom využití štátnej prémie zhodnotiť vklady až 5,95% ročne (pred zdanením). Stavebným sporením sa teda vklady klienta zhodnocujú v podstate vyššej miere ako pri bežných vkladových produktoch.

Ponuka tarif (Prvá stavebná sporiteľna)

Stavební sporitelia si možu vybrať niektorú zo 7 taríf stavebného sporenia, a to štandardnú, rýchlu a pomalu tarifu, tarifu junior extra alebo senior extra s ročným úročením vkladov 2% a úrokovou sadzbou stavebného úveru 4,7%. Ak majú záujem čerpať výhodný stavebný úver len za 2.9%, môžu si potom vybrať úverovú štandardnú alebo úverovú rúchlu tarifu.

Prostriedky stavebného sporenie môžete použiť aj na:
  • kúpu alebo výstavbu bytu, rodinného domu alebo bytového domu,
  • stavebné úpravy alebo medornizáciu bytu, rodinného alebo bytového domu,
  • kúpu stavebného pozemku,
  • kúpu nebytových priestorov v bytovom dome a ich prestavbu na byt,
  • úhradu podielu bytovému družstvu,
  • úhradu záväzkov súvisiacích s uvedenými účelmi.

Diskusná téma: Stavebné sporenie - Výhody a použitie

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Copyright © 2010 - 2015 Tatrarek.sk, všetky práva vyhradené. | Peknastranka.sk - Tvorba web stránok a internetových obchodov.